Sterk Techniek Onderwijs Almere, afgekort STO Almere, richt zich met het project op het verhogen van de instroom op de technische profielen en technologische profieldelen en keuzedelen bij vmbo-scholen om zo, via het mbo, de arbeidsmarkt te kunnen voorzien van kundige medewerkers.

De projectgroep van STO Almere bestaat uit zeven verschillende Almeerse middelbare scholen. De deelnemende scholen zijn Aeres VMBO Almere, Arte College,Baken Stad College, Buitenhout College, Echnaton, OSG De Meergronden en het Nautilus College.


Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Meer informatie? Bekijk de website.

Wie, wat en waar?