STO Almere, programmalijn 1.1

Lespakketten

7 Werelden van Techniek

Binnen programmalijn 1.1, Oriëntatie op Techniek en Technologie (OTT), zijn 7 onderwijspakketten ontwikkeld, gericht op de 7 Werelden van Techniek. Deze lessen geven stuk voor stuk invulling aan 8 tot 10 uur onderwijs rondom techniek en technologie in de betreffende wereld. De pakketten worden ingezet vanaf schooljaar 2021-2022.

In de wereld ‘Mens & Gezondheid’ werken Arte College en Echnaton aan een opdracht waarin het ontwikkelen van een ‘Dance for Life’ dansmat centraal staat.

De wereld ‘Voeding & Natuur’, door Aeres en Meergronden, verdiept zich in de complexiteit van de voedselketen waarbij een high tech plantenbak het uitgangspunt vormt voor het programma waarbij gekeken wordt naar het optimaal laten groeien van planten.

Aeres en Buitenhout College zetten in de wereld ‘Ontwerp, Productie & Wereldhandel’ in op de circulaire economie. Leerlingen gaan aan de slag om te zelf te onderzoeken en te ontdekken hoe rest- en afvalmaterialen her te gebruiken zijn.

Binnen de wereld ‘Hi-tech & Science’ ontwikkelen Buitenhout en Stad College een lesprogramma waarin het ontwerpen van 2D naar 3D en van 3D naar VR het uitgangspunt wordt, op zoek naar de grenzen van technologie.

De Meergronden en Stad College werken samen aan een pakket in de wereld ‘Wonen, Werken & Verkeer’, waarbij de leerlingen een toekomstbestendige leefomgeving bouwen waarin de drie thema’s uit deze wereld doordacht doorgevoerd worden.

De wereld ‘Energie, Water & Veiligheid’ wordt door Echnaton en de Meergronden ontwikkeld en gaat over prototyping en het doorontwikkelen van een windmolen.

In ‘Digitaal, Media & Entertainment’, door Arte en Eduvier, gaan leerlingen aan de slag met hun favoriete artiest om deze te promoten voor festivals. Ze gaan aan de slag met muziek, fotobewerking en videomontage. (impressie)

Onderzoekend en ontwerpend leren

De wereldpakketten zijn steeds door twee van de zeven scholen ontwikkeld in samenwerking met Stad & Natuur en Beleef je Beroep. Binnen deze leerlijn zijn de scholen gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een ‘7-werelden pakket’, waarin op alle 7 werelden van techniek lesprogramma’s worden ontwikkeld. Hierdoor is er straks op alle scholen ruimte voor ontwerpend, onderzoekend en ontdekkend leren op basis van de ontwikkelde lespakketten. Bijkomend voordeel is dat de Almeerse scholen hierdoor meer met elkaar samenwerken en gezamenlijk lessen ontwikkelen. Dit wordt met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid gedaan.