Leerlijn oriëntatie op techniek

Donderdag 11 maart 2021 presenteerden Ivo Solinger en Frank van der Sluijs van Stichting Beleef je Beroep het concept van de leerlijn Oriëntatie op techniek.

Uitgangspunt in de leerlijn is om gebruik te maken van bestaande concepten en deze te voorzien van een lokaal tintje. De 7 werelden van techniek, die landelijk worden gebruikt binnen zowel primair als voortgezet onderwijs is daar een voorbeeld van.

De complete leerlijn oriëntatie op techniek bestaat uit de volgende onderdelen:

7-Werelden-pakketten (vmbo 1)

Er worden zeven pakketten ontwikkeld die voor alle STO-scholen in Almere beschikbaar gesteld worden. Ieder pakket zoomt in op de thematiek in de betreffende wereld en biedt een opdracht die geformuleerd wordt in samenspraak met lokale bedrijven. Ieder pakket staat voor 8 tot 10 uur les.

Techniekpodium... Een wereldreis door techniek (vmbo 1)

Tijdens dit event nemen de leerlingen deel aan een carroussel aan workshops die door het lokale bedrijfsleven worden georganiseerd.

Deelname aan een landelijk O&O project (vmbo 2)

De tweedejaars vmbo leerlingen doen mee aan Vakkanjers van Jet-Net & TechNet of de First LEGO League. Beide programma's worden doorgaans hoog gewaardeerd en zijn ontwikkeld met het oog op onderzoekend en ontwerpend leren.