Projectleider Sterk Techniekonderwijs Almere

Maak kennis met Jan Dekker

Met ingang van 1 februari 2022 is Jan Dekker projectleider van STO Almere. Hij neemt de taak over van Ralf Smeets. Jan stelt zich voor:

"Een praktische integrale aanpak van vernieuwing en innovatie van technisch beroepsonderwijs ligt mij goed. In de vaak complexe ontwikkeltrajecten houd ik de focus op kwaliteit van het werk, inspiratie en motivatie van alle betrokkenen collega’s uit het team.

Sinds de start van STO-Almere is er veel werk verzet aan de voorbereidingen en uitvoering van de activiteiten die in de 5 verschillende programmalijnen zijn opgenomen. Mijn taak is projectleider, maar zoals iemand kortgeleden tegen mij zei, je bent voor de komende jaren nu meer een programmamanager. Een programmamanager met als hoofdtaak om, samen met de betrokken deelprojectleiders, locatie-coördinatoren en docenten de geplande STO-activiteiten verder concreet uit te gaan rollen en te verankeren.

Koersvast met oog op duidelijkheid, haalbaarheid en collegialiteit.

Samen met alle betrokkenen gaan we als team door op dezelfde weg, werken we aan de gewenste ontwikkelingen en maken we met elkaar de vertaalslag van de mooie plannen naar de concrete uitvoering. Dat is precies wat mij ligt en ik merk tijdens mijn overlegmomenten van de afgelopen weken dat die werksfeer heerst bij alle STO-betrokkenen.

Naast koersvast doen wat is afgesproken, houd ik oog op duidelijkheid, haalbaarheid en collegiaal samenwerken.

Neem contact op als u nader kennis wilt maken"

Jan Dekker