Voortgang Sterk Techniek Onderwijs Almere

Wij kijken terug op een goede en effectieve start van het project Sterk Techniek Onderwijs Almere. Er heeft een mooie kick-off plaatsgevonden, waarnaar het projectteam in gesprek is gegaan met alle betrokken locaties. Op de verschillende locaties zijn de projectgroepen geformeerd, geïnformeerd en geënthousiasmeerd.

Naast deze mooie stap, zijn ook een deel van de stakeholders bezocht en is er bekeken naar de mogelijkheden om het project uit te voeren. De stuurgroep zal in de komende tijd op sommige momenten worden versterkt met professionals uit het bedrijfsleven. Een mooie samenwerking!

Voor iedereen niet onopgemerkt gebleven, kwam echter toen de corona-uitbraak ook in Nederland. Deze crisis heeft grote gevolgen voor zowel het bedrijfsleven, alsmede het onderwijs. De scholen zijn dicht, onderwijs wordt op afstand gegeven en iedere en iedereen werk zoveel mogelijk thuis. Voor de locaties, maar ongetwijfeld ook voor het bedrijfsleven, een grote uitdaging.

Wij gaan als projectgroep aankomende tijd gematigd door met de onderdelen van het project, zoals bijvoorbeeld het onderdeel ‘oriëntatie op Techniek & Technologie’. De crisis vraagt echter een andere manier van aanpak, dan dat voorafgaand in het projectplan is vastgesteld. Wij proberen alle plannen zo veel mogelijk uit te voeren, en alles op alles te zetten om vanaf het nieuwe schooljaar een vliegende (door)start te maken.

Voor de uitvoering volgen we de richtlijnen van de overkoepelende organisatie Sterk Techniek Onderwijs. Volgende week komt er meer duidelijkheid over de voortgang van de uitvoering, de cofinanciering en de verantwoording.

Graag houden wij u de aankomende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project Sterk Techniek Onderwijs Almere. Heeft u vragen dan kan er contact opgenomen worden met de projectleider Ralf Smeets (r.smeets@sto-almere.nl)