Vrienden van Techniek Almere

Almere op STOom!

Met 40 registraties en bijna 35 bezoekers was de interactieve middag 'Almere op STOom!' een succesvolle ontmoeting tussen bedrijven, scholen en lokale overheid. Deelnemers werden meegenomen in de resultaten en aankomende mijlpalen, met het doel elkaar te vinden en samen op STOom te blijven.

Het programma werd gepresenteerd door Ivo Solinger en Frank van der Sluijs van Beleef je Beroep, beide betrokken bij verschillende programmalijnen en de communicatie voor STO Almere. Naast het presenteren van resultaten, zoals de realisatie van 7 wereldenpakketten, bliksemstages en de aanstaande projectweek keuzevakken, benadrukte penvoerder Gerard Roos van Stad College het belang van STO Almere. Op de vraag 'Hoezo STO?' zette hij de tekorten op technische arbeidsmarkt centraal en de noodzaak om technisch onderwijs te actualiseren naar de moderne realiteit. "Daarmee wordt het passend en pakkend", aldus Roos. Om deelnemers mee te nemen in de vormen van passend en pakkend praktijkonderwijs, liet Peerke Otte van Aeres de deelnemers o.a. ervaren hoe het is om een drone te besturen en hoe groene daken gebouwd.

Jan Dekker nieuwe projectleider STO Almere

Na het afscheid van Ralf Smeets werd Jan Dekker tijdens de bijeenkomst gepresenteerd als nieuwe projectleider voor Sterk Techniekonderwijs Almere. Jan is vanuit het Buitenhout College al langer betrokken bij het project. Zo gaf hij ondermeer vorm aan het keuzevak Robotica.

Elkaar vinden in activiteiten

Alle actuele en aankomende activiteiten kregen een plekje op de tijdlijn. De komende maanden wordt ernaar toe gewerkt om de tijdlijn completer en gedetailleerder te maken. Iedere activiteit biedt ruimte voor connecties met bedrijven. Tegelijkertijd biedt de tijdlijn nog ruimte voor aanvullende ideeën. Door onderlinge contacten te intensiveren zet STO Almere in op het uitbouwen van Sterk techniekonderwijs als co-productie tussen scholen en bedrijven.

Als bedrijf kun je bij onderstaande onderdelen en activiteiten op de tijdlijn van betekenis zijn in de vorm van gastlessen, bedrijfsbezoeken, stand of workshop. Neem voor de afstemming contact op.

Januari t/m maart 2022:

• Uitvoeren van de 7 Werelden pakketten voor leerjaar 1

• Activiteiten voor scholen in het Discoverylab van Stad & Natuur

• Bliksemstages (doorlopend)

• Projectweek Keuzevakken voor 3e leerjaar

April t/m juli 2022

• Regiofinale First LEGO League

• Techniekpodium voor leerjaar 1 en bovenbouw primair onderwijs

• ZomerSTOp BBQ

Augustus t/m september 2022

• Meet-up 'Samen doorSTOmen'

• Bliksemstages (doorlopend)

Oktober t/m december 2022

• Techniekpodium voor leerjaar 1 en bovenbouw primair onderwijs

• Uitvoeren van de 7 Werelden pakketten voor leerjaar 1