STO Almere, programmalijn 2.2

Projectweek Keuzevakken

Iedere school ontwikkelt een keuzevak waar leerlingen van alle scholen zich voor kunnen aanmelden. Als pilot worden de keuzevakken aangeboden in de 'Projectweek keuzevakken' van 21 t/m 25 maart 2022 voor ca 175 leerlingen.

Aanbod van keuzevakken

Innovatie, Prototyping & VR (door Stad College)
Robotica (door Buitenhout College)
Groene daken (door Aeres)
Drone techniek (door Aeres)
Plaat & Constructiewerk (door Nautilus)
Duurzame energie (door MBO College Almere)

Van 18 januari t/m 1 februari 2022 worden de keuzevakken gepromoot onder de leerlingen van de deelnemende scholen. Dit gebeurt via de decanen en mentoren van de betreffende school. De keuzevakken worden gepresenteerd op deze website waarbij de jongeren zich kunnen aanmelden. Op basis van een eerste en eventueel tweede en derde keus wordt een indeling gemaakt voor de projectweek in maart 2022.

Uitgangspunten bij de keuzevakken

Leerlingen volgen een keuzevak buiten hun eigen school

Het aanbod sluit aan op technische tekortberoepen

De aangeboden keuzevakken zijn exclusief

De vakken en opdrachten omvatten nieuwe technologische toepassingen

Er is aansluiting op de thema's duurzaamheid en energietransitie

Per school kan meer dan één keuzevak aangeboden worden

Deelname is vrijwillig (niet in het PTA, wel in Plusdocument)

Tijdens de projectweek blijft iedere school verantwoordelijk voor eigen leerlingen