STO Almere, programmalijn 2.2

Keuzevak 'Robotica'

Met dit keuzevak verdiep je je in de toepassingen en mogelijkheden van Robotica in verschillende sectoren. Denk daarbij aan de sectoren Zorg, Technisch, Logistiek, Transport en Agrarisch.

Je gaat in tweetallen aan het werk met een robot als collega. Dit kan een chatbot zijn, een autonoom rijdend object, een robotarm of een humanoid (menselijke) robot.

Een robot werkt altijd volgens het principe: “als dit, dan dat”. Ontdek de mogelijkheden en leer de robot zo te programmeren dat het een opdracht kan uitvoeren. Er zijn diverse praktijkopdrachten uitgewerkt en je wordt begeleid door professionals.

Aan het eind van deze projectweek presenteer je wat je geleerd hebt en geef je een demonstratie van jouw robot.


Erzijn verschillende robots beschikbaar, zoals het Zorgrobot Maatje, Ipal, Clickbot, AlphaMini en Ukit.

Dit keuzevak wordt gegeven bij Buitenhout College, Ambonstraat 2 in Almere-Buiten

Vervolgopleidingen die passen bij dit keuzevak:

Robotica

Programmeur

Mechatronica

Medische robotica

Technisch engineering

Industriële automatisering

Human Technology

Beroepen die hierbij passen:

Engineer

Programmeur

Service technicus

Ingenieur

Softwareontwikkelaar

Industrieel automatiseerder

Verzorgende / verpleegkundige


Alle keuzevakken:


Contact

Neem voor vragen over het onderwerp op deze pagina contact op met:

Frank van der Sluijs