Sterk Techniekonderwijs

daar gaat Almere voor!

7x sterker!

"Samen werken aan sterk techniekonderwijs in de regio"

Met deze opdracht hebben zeven VO-scholen uit Almere de handen ineengeslagen. Samen met bedrijven geven zij invulling aan hun gezamelijke ambities.

Almere is als stad met slechts 45 jaar historie een unieke 'regio'. In korte tijd groeide Almere uit tot een van de grootste steden van Nederland en telt nu bijna 220.000 inwoners. In deze dynamische groeistad bouwen we met Sterk Techniekonderwijs (STO) niet alleen aan sterk onderwijs, maar ook aan nauwe samenwerking in het onderwijs.5 thema’s voor groei technisch geschoold personeel

Programmalijn 1: Oriëntatie Techniek & Technologie

We willen de instroom naar het technische VMBO vergroten en bij alle leerlingen bewust maken van de betekenis en rijkwijdte van techniek en technologie.

Programmalijn 2: Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

We ontwikkelen passende en kwalitatief hoogstaande keuzevakken die aansluiten bij opleidingen van het mbo in de regio.

Programmalijn 3: Professionalisering

We willen docenten meenemen in actuele ontwikkelingen rondom techniek en technologie door scholing waarbij bedrijven worden ingezet. Omgekeerd willen werknemers uit bedrijven klaarstomen voor hybride onderwijs.

Programmalijn 4: Onderwijsinnovatie

Bij iedere school wordt een thematisch Innovatielab gerealiseerd.

Programmalijn 5: Bouwen duurzaam netwerk

Sterk techniekonderwijs kan niet bestaan zonder samenwerking met bedrijven. We willen deze samenwerking centraal coördineren en verbinden.

Berichten


Achtergrond

Sterk Techniekonderwijs (STO) is in het leven geroepen door het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Talent voor Technologie (PTvT) Lees meer


Raak betrokken